Disclaimer

Deze website onder het adres www.247events.nl wordt beheerd door of namens Evenementenbureau 24-7 Events. Op de inhoud en het gebruik van www.247events.nl zijn zowel onderstaande gebruiksvoorwaarden als de algemene voorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Als u niet onder deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Evenementenbureau 24-7 Events behoudt zich het recht voor deze website en de informatie hierop als ook de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Check daarom regelmatig de algemene voorwaarden, de disclaimer en de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Inhoud van deze website

Alle informatie en materialen op Evenementenbureau 24-7 Events zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Evenementenbureau 24-7 Events, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evenementenbureau 24-7 Events een (kopie) van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Bovendien is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, of naar deze website te linken door een frame link of een deeplink.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door Evenementenbureau 24-7 Events zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. Evenementenbureau 24-7 Events garandeert echter niet dat de op deze website aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen. Evenementenbureau 24-7 Events garandeert verder niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt Evenementenbureau 24-7 Events zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen. Evenementenbureau 24-7 Events is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website en/of informatie hierop of het niet beschikbaar zijn van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is. Wanneer u van mening bent er verkeerde informatie staat vermeld, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden (klik hier voor onze contactgegevens).

Hyperlinks

De website www.247events.nl kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door Evenementenbureau 24-7 Events. Dit betekent niet automatisch dat Evenementenbureau 24-7 Events verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. Evenementenbureau 24-7 Events is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. Evenementenbureau 24-7 Events biedt dergelijke links alleen maar aan voor uw gemak als gebruiker van deze website.

error: Copy beveiliging * De inhoud van deze website is beveiligd | Copy Security * Content is protected !!