Politieke bijeenkomst, thema: ‘Verbinden’

24/7 EVENTS.NL_Event_Makelaars_Diligentia_-_Den_Haag

Dé de Haas (LFB) vervulde op inspirerende wijze de rol van dagvoorzitter. Deze ontbijtbijeenkomst werd ook aangegrepen om de nieuwe productie ‘als het leven anders is’ te presenteren. Aan de hand van fragmenten uit deze productie werden stellingen geformuleerd over de ‘schotten’ tussen de verschillende beleidsterreinen (onder andere VWS, OCW en SZW) zoals die door onze achterban worden ervaren.

Van tevoren was aan kunstenaars van ateliers De Wijde Doelen te Utrecht opdracht gegeven het thema Verbinden te visualiseren in een kunstwerk. Aan het einde van de bijeenkomst kregen alle aanwezigen een stukje van het schilderij dat de verbinding symboliseerde.

Vaardigheden

, ,

Gepubliceerd op

februari 13, 2017

Scroll Up