Introductie

Het maatschappelijke debat verscherpt en polarisatie neemt toe. Daarom is het belangrijk dat er een dag omtrent ‘Maatschappelijke Stabiliteit’ wordt georganiseerd; de MAST-dag. Op deze dag zijn er relevante lezingen, workshops en panels rondom dit onderwerp. Het doel is om bij te dragen aan een overheid die in verbinding staat met zijn inwoners en daarmee de maatschappelijke stabiliteit te versterken.

 • ThemaIn gesprek met de kritische burger
 • Doelgroep – Gemeenten, provincies en rijksambtenaren
 • Datum – 16 november, 10:00 – 17:30 te Arnhem (lunch inbegrepen)

Sessies kiezen
We zullen je tijdens de registratie voor de MAST-dag hieronder vragen bij welke specifieke onderdelen (sessies) je graag aanwezig wilt zijn. Er zijn tijdens het middagprogramma 2 sessieronden, met ieder inspirerende sessies waaruit je kunt kiezen.

Jouw 1e en 2e sessie voorkeur
Je kiest per sessie ronde jouw 1e en 2e voorkeur sessie. We gaan ons uiterste best doen, om je in jouw voorkeur sessies te plaatsen. Het kan echter voorkomen, dat sessies door de vele aanmeldingen vol raken. Dat betekent dat we dan hier en daar wat moeten schuiven. We hebben namelijk te maken met de beschikbare ruimtes en streven naar een optimale bezetting en comfort. In dat geval zullen we je in jouw 2e voorkeur sessie plaatsen.

Jouw definitieve programma
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement ontvang je van ons jouw definitieve programma. We wensen je alvast ontzettend veel plezier tijdens de MAST-Dag en kijken uit naar je komst.

Maak je keuze

Weet je al welke sessies er zijn en wil je direct je keuze maken?

Of wil je liever nog even alle sessies bekijken en kennis van de inhoud nemen?

SESSIES – RONDE 1 (13:00 – 14:00)

Klik op de titel om meer te lezen

De macht van luisteren (Engels gesproken)

Dr. David Laws (UvA)
In deze interactieve sessie de relatie tussen burgers en de overheid en uitdagingen en kansen hierin. Hierbij ligt de focus op de rol (en de kracht) van luisteren in deze relaties. Samen wordt gereflecteerd op de praktijkervaringen van de deelnemers.

Wat leer ik: hoe je emoties herkent en hoe je je daarin kunt positioneren

Reageren op polariserende uitspraken

Michiel Jansen (RadarVertige)
Als professional kan je te maken krijgen met extreme uitspraken die tegen jou en of de overheid gericht zijn. “Nederland slaat helemaal door met dat LHBTiq-gedoe, laten we normaal doen, die woke-mensen zijn de weg kwijt’. Wat zeg je dan? Aan de hand van verschillende concrete uitspraken laat RadarVertige je kennis maken met de verschillende handelingsperspectieven.

Wat leer ik: hoe je verschillende gedragsvormen kunt inzetten wanneer iemand extreme uitspraken doet.

De Maatschappelijke Impact Afwegen

Maarten Kwakernaak  en Anneke Brock (Verwey-Jonker Instituut)

Een overheid doet er goed aan de maatschappelijke effecten van beleid goed af te wegen. Om beleidsmakers bewuster te maken van de potentiële impact van beleidskeuzes op maatschappelijke stabiliteit ontwikkelde het Verwey-Jonker Instituut samen met de Rijksoverheid het instrument Maatschappelijke Impact Afwegen (MIA).

Wat leer ik: hoe je via dialoog een snelle en gestructureerde (beleids)afweging maakt van
maatschappelijke impact.

Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

Marcel Benard en Paul Dekker (VWDR)
De adviescommissie ‘Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde’ deed onderzoek naar het afhaken van burgers. Daarnaast keek ze naar het effect van polarisatie, radicalisering en extremisme op de democratische rechtsorde. De commissie is op verzoek van de Tweede Kamer ingesteld. Tijdens de workshop licht de commissie het advies toe en gaan we in gesprek met deelnemers.

Wat leer ik: Hoe je de adviezen in de praktijk kan toepassen.

Preventie in het sociaal domein

Mindert Rakhorst (Stichting Reindert), Annemarie van Hinsberg (Movisie)
In veel gemeenten staan de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid onder druk. Een aantal gemeenten schakelden Movisie en Stichting Reindert in om handvatten te krijgen voor preventie en aanpak van gesignaleerde problemen. Zij trokken de wijk in en gingen in gesprek gaan met inwoners en professionals in de wijk met een aanpak die werkt. In deze sessie delen we de ervaringen met deze aanpak in verschillende gemeenten. Wat heeft het de gemeente opgeleverd en hoe gaan zij hiermee aan de slag?

Wat leer ik:
hoe je het sociaal domein kunt betrekken bij probleem aanpak in je gemeente

Vooroordelen bij ambtenaren

Frauke de Kort (CVDRM)
Als gemeenteambtenaar streef je gelijke behandeling na en wil je niet discrimineren. Toch zijn niet alle gevallen gelijk? Of wel? Wanneer mag je onderscheid maken? En maak je dat onderscheid altijd bewust? En wat voor gevolgen heeft dat voor je interacties met de burger? Een sessie van het College van de Rechten van de Mens

Wat leer ik: hoe je bewust kan worden van mogelijke vooroordelen die je werk
beïnvloeden.

Noord-Zuidlijn als casus van het goede gesprek

Ton Baetens (EMMA)
Alles wat de overheid doet, daar vinden inwoners van Nederland iets van. Dat levert vaak spanningen op. In het ruimtelijk domein (zoals bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn), maar net zo goed rond klimaat (Extinction Rebellion) of landbouw (Farmers Defence Force). Transparantie, open communicatie en dialoog: dat was het recept van Alex Sheerazi (communicatiemanager van de NZL). Maar werkt dat vandaag de dag nog? Of in de woorden van een inwoner van Den Haag: ‘Mooipraters zijn het, maar ze luisteren niet!’

Wat leer ik: Dat ‘communiceren’ de lading niet meer dekt.

SESSIES – RONDE 2 (14:15 – 15:15)

Klik op de titel om meer te lezen

De routekaart in de praktijk

Mary van den Wijngaart – Onderzoeksbureau EMMA
De routekaart Maatschappelijke Onrust is een instrument die ondersteuning biedt bij het maken van beleid rondom het voorkomen en omgaan met maatschappelijke onrust. Aan de hand van een concrete casus nemen we je mee door aandachtspunten en tips die in de routekaart zijn opgenomen.

Wat leer ik: welke stappen je kunt nemen om beleid rond onrust vorm te geven

Reageren op polariserende uitspraken

Michiel Jansen (RadarVertige)
Als professional kan je te maken krijgen met extreme uitspraken die tegen jou en of de overheid gericht zijn. “Nederland slaat helemaal door met dat LHBTiq-gedoe, laten we normaal doen, die woke-mensen zijn de weg kwijt’. Wat zeg je dan? Aan de hand van verschillende concrete uitspraken laat RadarVertige je kennis maken met de verschillende handelingsperspectieven.

Wat leer ik: hoe je verschillende gedragsvormen kunt inzetten wanneer iemand extreme uitspraken doet.

Hoe te depolariseren?

Mariken van de Velde (VU Amsterdam)
In deze interactieve sessie gaan we in op de rol van sociale media bij polarisatie en de dilemma’s voor de wetenschap en de praktijk waar het gaat om het opvangen van signalen. Onderzoeker Mariken van de Velde neemt de deelnemers mee in interventiemethodes om online te depolariseren.

Wat leer ik: hoe je als gemeente interventies kan toepassen om te depolariseren

De kunst van het goede gesprek

Piet Schmeits (Designing Conversations)
Hoe zorg ik dat ik in gesprek ga van mens tot mens, en dat we in gesprek blijven, ook als het moeilijk wordt? In deze sessie ervaar je de invloed van je eigen aannames en vooroordelen, oefen je met het op tafel krijgen van de behoeften en belangen van jezelf en de ander, en ervaar je het effect van de rol die je kiest op het gesprek.

Wat leer ik: hoe je in contact blijft met kritische en wantrouwende burgers

Belletje trekken zonder weg te rennen

Richard Jongetjes (gemeente Aalten)
Talentverbinder Richard Jongetjes, zal in deze sessie de deelnemers meenemen in zijn praktijkervaring hoe in contact te komen met inwoners waarbij hij de deelnemers een spiegel voorhoudt en in gaat op storingen tussen zender (veelal de overheid) en ontvanger.

Wat leer ik: je gaat opnieuw leren om contact te maken.

Karavaan voor Afgehaakt Nederland

René Cuperus (Clingendael) Daan de Bruijn (Movisie)
Twee jaar na de veelbesproken Atlas van Afgehaakt Nederland doen René Cuperus en Movisie verdiepend veldonderzoek: Waarom bestaat er in de ene wijk een zeer hoog politiek en sociaal vertrouwen, en in de andere niet? Waarom is in de ene regio veel vrijwilligerswerk en een goed ervaren gezondheid, en is in statistisch vrijwel precies zo’n regio het omgekeerde het geval? De onderzoekers vertellen over hun ervaringen in Arnhem-Oost.

Wat leer ik: hoe je kunt bijdragen aan meer politiek vertrouwen en prettig leefbare wijken

Aanmelden en sessies kiezen

Registratie MAST-Dag 2023


Personalia

Ronde 1

Maak je sessie keuze voor ronde 1.

Als eerste vragen we je om jouw nummer 1 voorkeur sessie door te geven. Daarna kun je jouw tweede sessie voorkeur doorgeven.

Voor het geval een sessie helemaal is volgeboekt, is het fijn om te weten, wat je als alternatief wilt volgen.

We doen ons best om iedereen in zijn/haar sessie voorkeur te plaatsen.


Kies je voorkeur sessie voor ronde 1

Mocht je eerste voorkeur zijn volgeboekt, wat zou je alternatieve sessie mogen zijn?

Ronde 2

Maak je sessie keuze voor ronde 2.

Als eerste vragen we je om jouw nummer 1 voorkeur sessie door te geven. Daarna kun je jouw tweede sessie voorkeur doorgeven.

Voor het geval een sessie helemaal is volgeboekt, is het fijn om te weten, wat je als alternatief wilt volgen.

We doen ons best om iedereen in zijn.haar sessie voorkeur te plaatsen.


Kies je voorkeur sessie voor ronde 2

Mocht je eerste voorkeur zijn volgeboekt, wat zou je alternatieve sessie mogen zijn?

Gezondheid

Geef ons je dieetwensen en/of allergenen informatie door.


Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom maatschappelijke onrust middels een nieuwsbrief?

VRAGEN?

De registratie voor de MAST-dag gaat via onze partner: Evenementenbureau 24-7 Events. Voor vragen over het evenement kunt u bij hen terecht.

PROGRAMMA MAST-DAG 2023

We hebben een zeer mooi programma voor de MAST-dag opgezet. Al zeggen we het zelf! Zie hieronder het volledige programma.

Inloop: (09:00 – 09:45)

Bij aankomst krijg je jouw persoonlijke badge uitgereikt en kun je nog even genieten van een vers kopje koffie of thee.

Ochtend programma (10:00 – 12:00)

We beginnen de MAST-dag met een plenair gedeelte op het stadhuis van Arnhem. Dat delen we op in vier onderdelen.

 1. Opening Burgemeester – De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, geeft aan hoe je in gesprek kunt blijven met kritische burgers, ook als het lastig wordt. Burgemeester Marchouch is tevens voorzitter ‘Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde’.
 2. Panelgesprek – Vervolgens is er een panelgesprek met een gemeentemedewerker, een academicus/commissielid en een kritische burger. Wat zijn hun ervaringen binnen lastige gesprekken?
 3. Afsluiting Directeur-generaal – De directeur-generaal van het Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat, Arne van Hout, vertelt over de belangrijkste punten van de commissie.

Lunch (12:00 – 13:00)

Vervolgens verplaatsen we naar de ‘Genieten in de Weerd’ voor de lunch. (10 minuten lopen naar evenementen locatie ‘Genieten in de Weerd’)

Middag programma (13:00 – 16:00)

In de middag hebben we een aantal interessante sessies georganiseerd. De sessies zijn in 2 afzonderlijke ronden te volgen. Per sessie ronde kun je 1 sessie bijwonen. 

Sessies ronde 1: van 13:00u tot 14:00u

 1. De macht van luisteren (in het Engels)
 2. Noord-Zuidlijn als casus voor goede gesprek
 3. De maatschappelijke Impact Afwegen
 4. Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde
 5. Preventie in het sociaal domein
 6. Vooroordelen bij ambtenaren
 7. Reageren op polariserende uitspraken

Sessies ronde 2: van 14:15u tot 15:15u

 1. De routekaart in de praktijk
 2. Belletje trekken zonder weg te rennen
 3. Hoe te depolariseren?
 4. De kunst van het goede gesprek
 5. Reageren op polariserende uitspraken
 6. Karavaan van afgehaakt Nederland

‘Creatieve´ Afsluiting (15:30 – 16:00)
Via een creatieve terugkoppeling van de besproken inhoud, sluiten we het evenement mooi af.

Borrel (16:00 – 18:00)
De dag sluiten we af met een borrel en de mogelijkheid om te netwerken met collega´s uit andere gemeenten en provincies.

error: Copy beveiliging * De inhoud van deze website is beveiligd | Copy Security * Content is protected !!