Congres voor cliëntenraden gehandicaptenzorg

‘Nieuwe kansen voor cliëntenraden en zorgaanbieders in 2020’

Het is alweer de vierde keer dat we dit congres organiseren voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Het belooft weer een inspirerende dag te worden! Dit keer staat namelijk de nieuwe wet voor cliëntenraden centraal. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

De veranderingen in de Wmcz bieden veel kansen, bijvoorbeeld voor een goede dialoog tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Ook geeft de nieuwe wet meer mogelijkheden tot inspraak. Deze inspraak gaat over onderwerpen die van invloed zijn op het dagelijks leven.

Het programma van de dag biedt voor elk wat wils.

 • Er zijn workshops voor deelnemers die begrijpelijk taalgebruik en praktische werkvormen fijn vinden.
 • Er zijn beleidssessies voor deelnemers die diep op de wetteksten in willen gaan. De beleidssessies richten zich op naasten, vertegenwoordigers en professionals.

Programma

Vanaf 09.30 uur staat de koffie met iets lekkers klaar

10.00 uur Opening van het congres

 • Dagopening – Jasper Boele, directeur van het LSR
 • Korte film met een opgenomen toespraak van minister Hugo de Jonge
 • Toespraak ‘De bedoeling van de nieuwe wet’ – Pouwel van de Siepkamp, voorzitter
  KansPlus
 • Quiz ‘Wat weet u al van de nieuwe wet?’ – Dickie van de Kaa, directeur KansPlus

11.00 uur Eerste ronde workshops

12:00 uur Lunch

13.15 uur Tweede ronde workshops

14.30 uur Borrel met hapjes, drankjes en een actieve netwerkopdracht

Meest gestelde vragen

Wil je meer weten over het congres? We hebben alvast een paar vragen voor je neergezet.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust even contact met ons op. We helpen je graag verder.

Voor wie is het congres?

Dit congres is voor:

 • Centrale cliëntenraden
 • Cliënten
 • Cluster/regioraden
 • Lokale raden
 • Familieverbanden
 • Ondersteuners
 • Functionarissen medezeggenschap
 • Ambtelijk secretarissen
 • Beleidsmedewerkers gehandicaptenzorg
Wat kost het?

De toegang voor het congres is gratis

Ik ben cliënt, mag ik ook langskomen?

Ja. Als je een client bent ben je natuurlijk ook van harte welkom. 

LET OP!

Als je een verzorger hebt die met je meekomt, dan moet je verzorger zich ook aanmelden.

Ik begeleid een cliënt, mag ik ook langskomen?

Ja, je bent je ook van harte welkom. Je zult jezelf wel moeten aanmelden.

 

Is er ADL-hulp aanwezig?

Ja. Als je de hulp nodig hebt dan kun je dit aan ons doorgeven bij je aanmelding.

 

Hoe kan ik naar de locatie komen?

Openbaar vervoer – Je kunt met de trein of taxi naar de congreslocatie komen.  Bij Station Lunteren kun je met de (gratis) pendelbus meerijden. De pendelbus brengt je naar de locatie. ’s middags kun je met de pendelbus meerijden, terug naar station Lunteren.

Auto/Eigen vervoer – De congreslocatie is goed bereikbaar met een bus, taxi of auto. Er zijn genoeg parkeerplaatsen op het terrein van de congreslocatie.

ROUTEPLANNER – Je kunt hier je route plannen

Zijn er pendelbussen naar de congreslocatie?

Ja.

Er zijn meerdere pendelbussen vanaf station Lunteren. Bij je aanmelding kun je aangeven of je graag wil meerijden met de pendelbus of niet. Aan de voorzijde van het station staan de pendelbussen te wachten.

Is de pendelbus er niet? Heb dan een paar minuten geduld, ze zijn onderweg.

Houden jullie rekening met dieet wensen?

Jazeker! 

Je kunt bij je aanmelding aangeven of je een speciale dieetwens hebt. We zullen je wens dan doorgeven aan de mensen die het eten verzorgen.

Het is ook geen enkel probleem als je je eigen eten wil meenemen naar het congres.

Mag ik 2x dezelfde workshop volgen?

Nee, dit is niet mogelijk

We willen iedereen de kans geven om een workshop of beleidssessie te volgen.

Heb je na de workshop of beleidssessie nog vragen? Meer informatie nodig is te krijgen in de centrale hal. Je kunt dan je vragen stellen.

Kan ik een groep aanmelden?

Ja.

Als je met meerdere personen wil komen, ontzettend fijn! Je zult voor ieder persoon wel een aparte aanmelding moeten versturen.

Als je met 5 personen wil langskomen, moet je dus 5x een aanmelding versturen, sorry.

Het is voor ons niet mogelijk om meerdere personen met 1 aanmelding te registreren. 

Workshops en Beleidssessies

De WORKSHOPS – In begrijpelijk taalgebruik en praktische werkvormen 

De nieuwe Wmcz eenvoudig uitgelegd – Door: KansPlus
De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen zit ingewikkeld in elkaar. We hebben de belangrijkste veranderingen begrijpelijk op een rij gezet. We gaan er met elkaar over in gesprek.

Inspraak – Door: KansPlus
In de nieuwe wet is inspraak een nieuw cliëntenrecht. De zorgaanbieder moet deze inspraak organiseren. Inspraak gaat over onderwerpen die van invloed zijn op het dagelijks leven. Hoe
werkt deze inspraak precies? Wat moet de cliëntenraad doen met de uitkomsten van deze inspraak? Welke ideeën zijn er vanuit de cliëntenraden om de inspraak vorm te geven? Hoe kan de cliëntenraad volgen wat er met de uitkomsten gebeurt? En wat moet de zorgaanbieder doen? Heel veel vragen om mee aan de slag te gaan.

Het instemmingsrecht – Door: LSR
Het verzwaard adviesrecht wordt vervangen door het instemmingsrecht. De cliëntenraad stemt straks in met beslissingen over belangrijke onderwerpen. Daarvoor moet de raad het natuurlijk wel eens zijn met de keuze van de zorgaanbieder. Een goede samenwerking tussen cliëntenraad en zorgaanbieder is daarom heel belangrijk. Hoe werkt dat precies? En wat gebeurt er als een cliëntenraad niet wil instemmen? In deze workshop ontdek je alles over het nieuwe instemmingsrecht. 

Contact met de achterban – Door: Ieder(in)
Contact onderhouden met de achterban is voor veel cliëntenraden niet gemakkelijk. Vaak is er weinig respons. In de nieuwe wet wordt het contact met de achterban juist nog belangrijker. Hoe kan de cliëntenraad wensen en meningen van de achterban ophalen? Hoe kan de zorgaanbieder hierbij helpen? We delen ervaringen en geven tips.

Recht op begrijpelijke informatie – Door: LFB
Om het raadswerk goed te kunnen doen heeft de cliëntenraad informatie nodig. Deze informatie moet op tijd komen en begrijpelijk zijn. De cliëntenraad en de zorgaanbieder kunnen goede afspraken maken over hoe de cliëntenraad informatie wil ontvangen. In deze workshop gaan we in gesprek en delen we tips. Wat heb je als cliëntenraad nodig als het over informatie gaat?

Verhuizingen, verbouwingen en nieuwbouw – Door: LSR
De Wmcz 2018 geeft de cliëntenraad een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo krijgt de cliëntenraad mogelijkheden om goed betrokken te worden bij verhuizingen, ingrijpende verbouwingen en nieuwbouw. De cliëntenraad moet bijvoorbeeld op tijd betrokken worden bij de voorbereidingen voor een verhuizing. In deze workshop gaan we actief aan de slag en ontdek je de mogelijkheden van de cliëntenraad.

Goede faciliteiten voor de medezeggenschap – Door: VGN
Voor het werk van de cliëntenraad zijn faciliteiten nodig, zoals geld, scholing en ondersteuning. Wat zegt de nieuwe wet over deze faciliteiten voor de raad? Ook is het belangrijk dat de wensen en behoeften van de achterban goed in beeld zijn. Hoe kan de zorgaanbieder hierbij ondersteunen? We ontdekken met elkaar wat nodig en wenselijk is voor goede medezeggenschap.

Profiel van een onafhankelijk ondersteuner – Door: LSR
In de nieuwe wet staat dat een ondersteuner onafhankelijk moet zijn van de zorgaanbieder. En dat het belangrijk is dat de cliëntenraad betrokken is bij de keuze en benoeming van de ondersteuner. Hoe ziet de ideale onafhankelijk ondersteuner er nu eigenlijk uit? We werken samen aan het opstellen van het profiel van een onafhankelijk ondersteuner voor de cliëntenraad.

De BELEIDSSESSIES – Gericht op naasten, vertegenwoordigers en professionals

Het vormgeven van medezeggenschap en inspraak – Door: KansPlus
De lokale medezeggenschap is de basis van de medezeggenschap in de nieuwe wet. Wat betekent dit in de praktijk voor cliëntenraden? Hoe kom je tot een lokale raad? Welk overleg is er nodig met de zorgaanbieder? En hoe kan de relatie met de centrale cliëntenraad vorm krijgen? Inspraak is nieuw in de wet. Hoe kan deze vorm krijgen en welke onderwerpen zijn van belang? Denk mee over de inhoud van de handreiking inspraak die in de maak is.

De medezeggenschapsregeling – Door: LSR
Er staat veel in de wet, maar er moet ook veel geregeld worden in de medezeggenschapsregeling. Denk aan de samenstelling van de cliëntenraad, de wijze van benoeming en ontslag van de leden, de zittingstermijn, op welke wijze de raad wordt betrokken bij de voorbereiding van een belangrijk voorstel. Ook zijn er extra onderwerpen die een plek kunnen krijgen in de medezeggenschapsregeling, maar welke?

Goed bestuur en medezeggenschap – Door: VGN
Goed bestuur is vanzelfsprekend in de zorg en terecht. De branche heeft dit verwoord in de Governance Code. Daarin staat medezeggenschap en inspraak van cliënten en vertegenwoordigers nadrukkelijk opgenomen. Hoe draagt de nieuwe Wmcz 2018 bij aan Goed Bestuur en vice versa? 

De cliëntenraad en de Wet zorg en dwang (Wzd) – Door: KansPlus
In 2020 wordt de wet Zorg en dwang ingevoerd. Deze wet regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg. Wat is de visie van de cliëntenraad op onvrijwillig zorg, vrijheid en veiligheid? Wat weet de cliëntenraad over de plannen van de zorgaanbieder om de wet in de praktijk uit te voeren? En hoe is de cliëntenraad daarbij betrokken? Ontdek meer over de mogelijkheden van de cliëntenraad bij de invoering van de Wzd.

VOL = VOL

We verwachten veel mensen. Registreer je dus snel om je plaats te reserveren.

Jasper Boele

[Directeur LSR]

Dagopening van het congres

Pouwel van de Siepkamp

[Voorzitter KansPlus]

‘De bedoeling van de nieuwe wet’

Dickie van de Kaa

[Directeur KansPlus]

‘Wat weet u al van de nieuwe wet?

Plan je route hier

Bel ons gerust: 085  002 8111

Wil je nog iets vragen?

Heb je nog vragen voor ons? Bel ons gerust even of stuur een bericht. We helpen je graag verder.

Jaarlijkse congres cliëntenraden 2019

error: Copy beveiliging * De inhoud van deze website is beveiligd | Copy Security * Content is protected !!