Wie betaalt de kosten van uw evenement?

Een groot percentage van de bedrijven die een evenement willen laten organiseren, gaat er klakkeloos mee akkoord dat alle betalingen via een evenementenbureau verlopen. 

Haast blindelings worden er enorme sommen geld (soms enkele tonnen) overgeboekt naar de bankrekening van een evenementenbureau.

Het evenementenbureau zorgt voor de verdere betaling naar derden. Reuze handig, lekker makkelijk en men wil u op die manier ‘ontzorgen’. Maar………is dat eigenlijk wel verstandig?

Doordat de betalingen via een (onnodig) tussenstation worden gemaakt loopt u mogelijk enorme financiële risico’s.

Loop geen onnodig financieel risico met uw evenement

U wilt een feestje organiseren en praten over risico lijkt dan ongepast.
We verbazen ons nog steeds over hoe luchthartig bedrijven denken over en omgaan met financiële risico’s bij evenementen. Verlopen alle betalingen via het evenementenbureau? Dan loopt u de volgende risico’s:

Uw directe kosten worden onnodig hoog.

Omdat het evenementenbureau u factureert en niet de onderliggende partij, is het evenementenbureau verplicht u het hoge btw-tarief van 21% door te berekenen. De btw op bijvoorbeeld catering is grotendeels 9% en geen 21%. Het verschil van 15% gaat ten koste van uw directe cashflow.

Ook al haalt u het een maand of 3 later in uw aangifte terug; u bent het geld wel eerst kwijt. Waarom zou u dit doen? De kosten voor catering belopen vaak de helft van uw totale evenement budget.

Geen zicht op de betaalstromen

We zien het maar wat vaak gebeuren, zelfs anno 2019. Een opdrachtgever gaat in zee met een evenementenbureau. Het evenementenbureau ‘ontzorgt’ zijn opdrachtgever door 1 verzamelfactuur op te maken. De opdrachtgever – u dus – betaald geld aan het evenementenbureau en het evenementenbureau betaalt op haar beurt de overige partijen. Hetzelfde principe van hoofdaannemer en onderaannemer zie je terug in de bouwsector.

Bot gezegd komt het erop neer dat u als opdrachtgever het evenementenbureau op haar blauwe ogen moet geloven dat de kosten, zoals deze aan u zijn gecommuniceerd, kloppen.

Vraag u het volgende af:

  • Wat als die evenementenlocatie geen € 20.000 kost, maar eigenlijk € 15.000….
  • Wat als de catering geen € 45.000 kost, maar eigenlijk € 40.000
  • Wanneer bovenstaande het geval is, waar gaan die missende € 10.000 naartoe?
  • Dus; wat gebeurt er eigenlijk met mijn geld?
  • Waarom wil het evenementenbureau zich zo graag bemoeien met betalingen?
  • Wat is voor mij als bedrijf hier eigenlijk het voordeel van?

 

Eens of oneens?

Een evenementenbureau zich moet bezighouden met plannen en coördineren van een evenement. Voor het doen van betalingen is een evenementenbureau niet de aangewezen partij.

Uw evenement is te duur
U voelt de bui waarschijnlijk al hangen en komt, net als ons, tot de conclusie dat uw evenement duizenden euro’s voordeliger had gekund.

Wat als het evenementenbureau failliet gaat?
Wat is uw financiële verhaalsrecht wanneer het evenementenbureau failliet gaat, daags nadat u een grote som geld aan hen hebt overgemaakt? Of wat als het bureau in surseance van betaling wordt gesteld?

Wanneer u een grote som geld hebt overgemaakt en het evenementenbureau gaat failliet, dan bent u uw geld kwijt. Simpel als dat. De bankrekeningen van het evenementenbureau vallen in de failliete boedel. Naast dat u uw geld kwijt bent, gaat er ook een dikke streep door uw geplande evenement. Dat verhaal over ‘wij ontzorgen u met de betalingen’ klinkt plotseling een stuk minder aantrekkelijk, nietwaar?

Mag dit eigenlijk wel?
Nee! Strikt genomen mag een evenementenbureau volgens de wet niet over geld van derden beschikken om namens hen betalingen te verrichten. Er is dan sprake van financieel beheer; een zogenaamde “derdengelden-constructie”.

Wie mogen er een derdengeldenrekening openen?
Alleen gerechtsdeurwaarders, advocatenkantoren, bewindvoerder en schuldhulp kantoren, notariskantoren mogen een derdengeldenrekening openen. Een evenementenbureau valt onder geen enkele van deze rubrieken. Zie daarom ook punt 4 (faillissement of surseance van betaling). Hebt u daar vragen over? Neem gerust contact op met uw bank.

Evenementenbureau 24-7 Events: volledig transparant!
Offertes en facturen van derden gaan rechtstreeks naar u. U betaalt leveranciers direct, zonder onze tussenkomst. Wij factureren alleen onze diensten en uren, niets meer of minder. Wij specificeren onze werkzaamheden en kosten voor u

We hechten veel waarde aan u, als onze klant. We zorgen ervoor dat u geen enkel onnodig risico loopt. Een evenement moet bovenal leuk zijn, daar zijn we het allemaal over eens.

Veiligheid
Evenementenbureau 24-7 Events hecht veel waarde aan de veiligheid van u, uw gasten en uw financiën. Alles moet top geregeld zijn. De hoogste veiligheidseisen stellen wij aan onze evenementen. We zorgen dat niemand ook maar enig onnodig risico loopt. Zowel fysiek als financieel.

Lees hier meer over het verdienmodel van een evenementenbureau

Tip!

Wanneer het evenementenbureau voorstelt om namens u de betalingen te doen, vraag dan of zij een afschrift van hun Derdengeldenrekening aan u kunnen overleggen. Kunnen zij dit niet? Dan is het wellicht een goed idee om afscheid te nemen.

Vraag direct een offerte aan

Bent u van plan een evenement te laten organiseren? We maken graag een offerte op maat voor u.

error: Copy beveiliging * De inhoud van deze website is beveiligd | Copy Security * Content is protected !!